Dự án

Hệ thống cột viễn thông

Hệ thống cột viễn thông

Công trình: Hệ thống cột viễn thông Hạng mục: Kết cấu thép Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Một số hình ảnh của dự án:             …

Nhà máy Top Metal Material (Việt Nam)

Nhà máy Top Metal Material (Việt Nam)

Công trình: Nhà máy Top Metal Material (Việt Nam) Hạng mục: Kết cấu thép và bao che Chủ đầu tư: Công ty TNHH Top Metal Material (Việt Nam) Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: KCN Vân Trung – Tỉnh Bắc Giang Một số hình ảnh của dự …

Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)

Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)

Công trình: Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam) Hạng mục: Kết cấu thép Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia Thần Việt Nam Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: KCN Thuận Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc …

Nhà chợ Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Nhà chợ Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Công trình: Nhà chợ Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Hạng mục: Kết cấu thép và bao che Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: Xã Tân Tiến – Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh …

Nhà xưởng K66L179m Huế

Nhà xưởng K66L179m Huế

Công trình: Nhà xưởng sản xuất K66L179m – Thừa thiên Huế Hạng mục: Kết cấu thép Chủ đầu tư: Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: Thừa Thiên Huế Một số hình ảnh của dự án: …

Dự án nhà thuốc Vipharco – Hòa Bình

Dự án nhà thuốc Vipharco – Hòa Bình

Tên dự án: Nhà thuốc Vipharco – Hòa Bình Hạng mục: Kết cấu thép Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm:Tỉnh hòa Bình Một số hình ảnh của dự án: …

Dự án FIDICO

Dự án FIDICO

Tên dự án:Thi công lắp dựng nhà xưởng FIDICO Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần FIDICO Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Một số hình ảnh của dự án:   …

Nhà xe nhà máy D Regina

Nhà xe nhà máy D Regina

Tên dự án: Nhà xe nhà máy D Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …

Lắp dựng nhà máy C Regina

Lắp dựng nhà máy C Regina

Tên dự án: Lắp dựng nhà xe nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Tên dự án: Cầu Nối Xưởng 1-2 +canopy X1 Nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …