Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam

Công trình: Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam.

Hạng mục: Công trình thầu phụ kết cấu thép Xưởng Module và hạng mục phụ trợ dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam.

Nhà thầu chính : Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: KCN AMATA – Sông Khoai – Quảng Yên – Quảng Ninh.

Một số hình ảnh của dự án: