Dự án nhà máy Giầy Hạ Hòa giai đoạn 2

Công trình: Dự án nhà máy Giầy Hạ Hòa giai đoạn 2.

Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp dựng kết cấu thép.

Nhà thầu chính : Công ty cổ phần Uy Lộc.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Xã Bằng Giã – Hạ Hòa – Phú Thọ.

Một số hình ảnh của dự án: