Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển :

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Ngày 17/07/2008 được thành lập với tên gọi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất cơ khí Nam Cường.

 

lich-su-hinh-thanh-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-dung-viet-nam-vicco
Lịch sử hình thành và phát triển VICCO

Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ quản lý công trường

Chi tiết về Công ty VICCO Việt Nam