Dự án nhà kho Jinko Solar Việt Nam (Jinko3)

Dự án nhà kho Jinko Solar Việt Nam (Jinko3)

Công trình: Dự án kho Jinko Solar Việt Nam (Jinko3). Hạng mục: Sản xuất lắp đặt kết cấu thép. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: Lô CN-XL-09 Khu CN Sông Khoai, TX. Quảng Yên, Quảng Ninh. Một số hình ảnh của dự án: …

Nhà xưởng GreenWorks Thái Bình

Nhà xưởng GreenWorks Thái Bình

Công trình: Nhà xưởng GreenWorks Thái Bình. Hạng mục: Sản xuất lắp đặt kết cấu thép. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: KCN Liên Hà Thái ( Green IP-1), Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Một số hình ảnh của dự án: …

Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xi Măng Tân Thắng

Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xi Măng Tân Thắng

Công trình: Nhà kho thach cao và phụ gia xi măng. Hạng mục: Cung cấp, lắp dựng kết cấu thép nhà kho thach cao và phụ gia xi măng. Nhà thầu chính : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Công Nghệ Hà Nội. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa …

Nhà xưởng công ty TNHH YAMCO PRECISION Việt Nam

Nhà xưởng công ty TNHH YAMCO PRECISION Việt Nam

Công trình: Nhà xưởng công ty TNHH YAMCO PRECISION Việt Nam. Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp dựng kết cấu thép và bao che. Nhà thầu chính : Công ty cổ phần xây dựng Alphaco Hà Nội. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: KCN Yên Mỹ 2 - Yên Mỹ …

Dự án nhà máy sản xuất ống Monopipe Kasaoka

Dự án nhà máy sản xuất ống Monopipe Kasaoka

Công trình: Nhà máy sản xuất ống Monopipe Kasaoka. Hạng mục: Gia công chế tạo kết cấu thép. Nhà thầu chính : Công Ty TNHH Sản Phẩm Thép Agrimeco & JFE. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: Okayama - Nhật Bản. Một số hình ảnh của dự …

Dự án nhà máy Giầy Hạ Hòa giai đoạn 2

Dự án nhà máy Giầy Hạ Hòa giai đoạn 2

Công trình: Dự án nhà máy Giầy Hạ Hòa giai đoạn 2. Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp dựng kết cấu thép. Nhà thầu chính : Công ty cổ phần Uy Lộc. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: Xã Bằng Giã - Hạ Hòa - Phú Thọ. Một số hình ảnh của dự …

Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam

Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam

Công trình: Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Hạng mục: Công trình thầu phụ kết cấu thép Xưởng Module và hạng mục phụ trợ dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam. Nhà thầu chính : Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh. Nhà thầu …

Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam (JA4)

Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam (JA4)

Công trình: Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam (JA4). Hạng mục: Lắp đặt kết cấu thép và bao che nhà xưởng sản xuất tấm Silic Ja Solar giai đoạn 2. Nhà thầu chính : Công ty TNHH xây dựng ZYF Việt Nam. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: …

Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam (JA1)

Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam (JA1)

Công trình: Nhà xưởng Công ty TNHH JASOLAR Việt Nam. Hạng mục: Hạng mục cải tạo tấm Silic 1.5GW Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. Nhà thầu chính : Công ty TNHH xây dựng ZYF Việt Nam. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: Lô G - KCN Quang Châu, …

Nhà máy May Mareep Nghệ An

Nhà máy May Mareep Nghệ An

Công trình: Nhà máy May Mareep Nghệ An. Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp dựng kết cấu thép. Nhà thầu chính : Công ty cổ phần xây dựng Alphaco Hà Nội. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO. Địa điểm: KCN Thọ Lộc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ …