Sơ đồ quản lý công trường

Sơ đồ quản lý công trường:

Sơ đồ quản lý công trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viêt Nam – VICCO.

1. Chỉ huy công trường.

2. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn lao động.

3. Đội lắp dựng kết cấu, đội lợp tôn và hoàn thiện, đội bảo hành thi công.

 

 

so-do-quan-ly-cong-truong-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-dung-viet-nam-vicco
Sơ đồ quản lý công trường VICCO

Sơ đồ tổ chức công ty

Chi tiết về Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO