Tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Mô tả công việc - Tiếp nhận thông tin khách hàng, thiết kế, tính dự toán – báo giá. - Triển khai bản vẽ chi tiết (Shopdrawing), kiểm tra, trình duyệt, theo dõi tiến độ và chất lượng sản xuất. - Quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, khối lượng thi công. - Làm các hồ sơ quyết toán, thanh lý, …