Năm 2017

Lắp dựng nhà máy C Regina

Lắp dựng nhà máy C Regina

Tên dự án: Lắp dựng nhà xe nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Cầu nối xưởng 1-2 canopy x1 nhà máy C Regina

Tên dự án: Cầu Nối Xưởng 1-2 +canopy X1 Nhà máy C Regina Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng Một số hình ảnh của dự án: …