Dự án

Trụ sở tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel

Trụ sở tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel

Tên dự án: Trụ sở tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel Chủ đầu tư: Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: TP.Hà Nội Một số hình ảnh của dự án: …

Công trình Ishigaki

Công trình Ishigaki

Tên dự án: Công trình Nhà máy Ishigaki Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ishigaki Việt Nam Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: KCN Đồng Văn -  Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Một số hình ảnh của dự án:         …

Công trình D’Capital Starcity

Công trình D’Capital Starcity

Tên dự án: Công trình D'Capital Starcity. Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO Địa điểm: Hà Nội Một số hình ảnh của dự án: …