DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẤM SILIC JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)

Công trình: Công trình thầu phụ kết cấu thép công trình vòng ngoài thuộc Dự án Công nghiệp tấm Silic Jinko Solar Việt Nam.

Hạng mục: Gia công, lắp đặt kết cấu thép công trình vòng ngoài, gia công và lắp đặt bulong móng dự án công nghiệp tấm Silic Jinko Solar Việt Nam.

Nhà thầu chính : Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh của dự án: