CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN PẮC MA – TỈNH LAI CHÂU

Công trình: Công trình thầu Nhà bao che tời điện đập tràn, cầu thang thép đập tràn, cầu thang thép phòng GIS, lưới tản nhiệt và sàn Gratting Công trình thủy điện Pắc Ma – Tỉnh Lai Châu.

Hạng mục: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt Nhà bao che tời điện đập tràn, cầu thang thép đập tràn, cầu thang thép phòng GIS, lưới tản nhiệt và sàn Gratting dự án Công trình thủy điện Pắc Ma – Tỉnh Lai Châu.

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Pắc Ma.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu.

Một số hình ảnh của dự án: