DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẤM SILIC JINKO SOLAR VIỆT NAM (JINKO2)

Công trình: Công trình thầu phụ kết cấu thép công trình vòng ngoài thuộc Dự án Công nghiệp tấm Silic Jinko Solar Việt Nam

Hạng mục: Gia công, lắp đặt kết cấu thép công trình vòng ngoài, gia công và lắp đặt bulong móng dự án công nghiệp tấm Silic Jinko Solar Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Một số hình ảnh của dự án: