Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xi Măng Tân Thắng

Công trình: Nhà kho thach cao và phụ gia xi măng.

Hạng mục: Cung cấp, lắp dựng kết cấu thép nhà kho thach cao và phụ gia xi măng.

Nhà thầu chính : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Công Nghệ Hà Nội.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Xã Tân Thắng – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An

Một số hình ảnh của dự án: