Nhà máy công nghệ kim loại Macking

Công trình: Nhà máy công nghệ kim loại Macking.

Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp dựng kết cấu thép và bao che.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: KCN Thanh Liêm, Thanh Liêm, Hà Nam.

Một số hình ảnh của dự án: