Lắp dựng nhà máy C Regina

Tên dự án: Lắp dựng nhà xe nhà máy C Regina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án:

lap-dung-nha-xe-nha

nha-xe-nha-may-dregina

nha-xe-nha-may-dregina-4