Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng nhanh nhất trong 8 tháng gần đây

Theo báo cáo, lợi nhuận tháng 11 trong ngành công nghiệp Trung Quốc tăng 5.4% so với một năm trước đó, đạt 593.9 tỷ NDT, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 8 tháng gần đây, do hoạt động bán hàng và sản xuất tích cực.

loi-nhuan-cong-nghiep-trung-quoc
Lợi nhuận công nghiệp trung quốc

Trong ngành thép, chế biến dầu mỏ và hóa chất, đã có lợi nhuận phục hồi trong tháng 11

Do giá tăng và nhu cầu thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với áp lực giảm giá lớn đối với nền kinh tế của mình

Bao gồm cả tranh chấp nhu cầu và thương mại thấp với Mỹ.

Sự phục hồi và biến động dai dẳng trong ngành công nghiệp Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn.

Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện các bước để kích thích nền kinh tế trong nước

và lên kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn khoảng 6% vào năm 2020.

Nguồn tin: Satthep.net