Nhà xe nhà máy E Regina

Tên dự án: Nhà xe nhà máy E Regina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án:

nha-xe-nha-may-e-regina-2

nha-xe-nha-may-e-regina-3

e-regina-4

nha-may-e-regina-5

e-regina-6

e-regina-7