Nhà máy Top Metal Material (Việt Nam)

Công trình: Nhà máy Top Metal Material (Việt Nam)

Hạng mục: Kết cấu thép và bao che

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Top Metal Material (Việt Nam)

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: KCN Vân Trung – Tỉnh Bắc Giang

Một số hình ảnh của dự án: