Nhà máy khoa học kỹ thuật Long He

Công trình: Nhà máy khoa học kỹ thuật Long He.

Hạng mục: Sản xuất lắp đặt kết cấu thép .

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Lô CN 1-1 cụm công nghiệp Yên Dương, Yên Dương, Ý Yên, Nam Định.

Một số hình ảnh của dự án: