Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)

Công trình: Nhà máy công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia thần (Việt Nam)

Hạng mục: Kết cấu thép

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gia Thần Việt Nam

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: KCN Thuận Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Một số hình ảnh của dự án: