Mở rộng nhà máy HILEX  Việt Nam

Công trình: Mở rộng nhà máy HILEX  Việt Nam.

Hạng mục: Cung cấp lắp dựng kết cấu thép và bao che.

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO.

Địa điểm: Lô C8, KCN Nhật Bản, Hải Phòng.

Một số hình ảnh của dự án: