Hệ thống cột viễn thông

Công trình: Hệ thống cột viễn thông

Hạng mục: Kết cấu thép

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Một số hình ảnh của dự án: