Dự án nhà thuốc Vipharco – Hòa Bình

Tên dự án: Nhà thuốc Vipharco – Hòa Bình

Hạng mục: Kết cấu thép

Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco

Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

Địa điểm:Tỉnh hòa Bình

Một số hình ảnh của dự án:

vipharco-hoa-binh-vicco-viet-nam

vipharco-hoa-binh-vicco-viet-nam-2

vipharco-hoa-binh-vicco-viet-nam-3

vipharco-hoa-binh-vicco-viet-nam-4

Bài viết trước đó Nhà xưởng K66L179m Huế
Bài viết sau đó Dự án FIDICO