DGTR (ẤN ĐỘ) RÀ SOÁT VỀ CHỐNG TRỢ CẤP ỐNG THÉP HÀN KHÔNG GỈ VIỆT NAM

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã có thông tin về việc ban hành câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát hoàng hôn lệnh áp thuế trợ cấp đối với ống thép hàn không gỉ của Trung Quốc và Việt Nam.

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã ban hành câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát hoàng hôn lệnh áp thuế trợ cấp đối với ống thép hàn không gỉ của Việt Nam. Ảnh minh họa: TL

Trang web của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin từ Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) về việc ban hành câu hỏi điều tra trong vụ việc rà soát hoàng hôn lệnh áp thuế trợ cấp đối với ống thép hàn không gỉ của Trung Quốc và Việt Nam.

Những mã sản phẩm của ống thép hàn không gỉ bị rà soát là mã HS: 7306 40 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00… Mã HS không giới hạn phạm vi sản phẩm bị rà soát.

Theo quy định của Ấn Độ, sau 5 năm áp dụng, trên cơ sở đề nghị của đại diện ngành sản xuất nội địa, DGTR phải tiến hành rà soát hoàng hôn để xem xét sự cần thiết của việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống trợ cấp hoặc xem xét khả năng tái diễn hành vi trợ cấp hoặc thiệt hại của ngành sản xuất nội địa nếu chấm dứt biện pháp.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, vụ việc khởi xướng điều tra vào ngày 30-9-2023. Ngày Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ chính thức gửi bản câu hỏi điều tra tới các nhà sản xuất, xuất khẩu và các bên liên quan là 28-11-2023.

Do vậy, các bên liên quan có thể nộp ý kiến các đề nghị bảo mật của nguyên đơn trong hồ sơ yêu cầu trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày DGTR chính thức gửi bản câu hỏi điều tra; nộp ý kiến về đơn kiện, về phạm vi hàng hóa bị điều tra và đề xuất PCN (mã số quản lý sản phẩm) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày DGTR chính thức gửi bản câu hỏi điều tra. Ngoài ra, các bên nộp bản trả lời câu hỏi điều tra, thông tin liên quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày DGTR chính thức gửi bản câu hỏi điều tra.

Nguồn tin: Kinh tế sài gòn