Xây dựng

Dịch vụ xây dựng

Dịch vụ xây dựng

Dịch vụ xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO  Dịch vụ xây dựng của VICCO bao gồm danh sách dưới đây: Xây dựng công trình nhà máy, nhà xưởng, nhà chuyên dùng cho công trình công nghiệp nặng. Xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, nhà xưởng sản xuất, nhà kho. Xây dựng …