Thiết kế

Dịch vụ thiết kế

Dịch vụ thiết kế

Dịch vụ thiết kế Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO Dịch vụ thiết kế công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam - VICCO gồm các hạng mục dưới đây: Thiết kế quy hoạch xây dựng Thiết kế tổng mặt bằng Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Công …